Výnimočnosť je náš štandard

Riešenia na mieru a bez starostí

Elektroinštalácie

Dátové rozvody

Spoločnosť Gamatronik pôsobí na trhu v rámci zabezpečenia objektov a elektroinštalácií už viac ako dvadsať rokov. Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť komplexné riešenia ochrany majetku kombináciou najmodernejších technológií, odbornosťou a skúsenosťami. Tieto riešenia vieme naším zákazníkom ponúknuť v domácnosti, vo firme a priemyselnej výrobe.

ZABEZPEČENIE

Zabezpečovací systém

Slúži na ochranu vášho majetku a vášho zdravia. Hlavnou úlohou alarmu je včasná signalizácia nežiadaného narušenia objektu skôr, ako dôjde k väčším materiálnym škodám.

Základom každej našej inštalácie je správna funkčnosť jednoduchá obsluha. Naša spoločnosť spĺňa všetky  legislatívne nariadenia pre montáž a programovanie zabezpečovacích systémov.

Samozrejmosťou je pripojenie na pult centralizovanej ochrany. Všetky detailné informácie nakoniec prejednáme priamo u vás pre čo najdiskrétnejší prístup k vášmu objektu.

Kamerový systém

Dnes ponúka úplný prehľad a kontrolu nad vašim majetkom kdekoľvek sa nachádzate. Správne nainštalovaný kamerovýsystém je základom pre ďalšie riešenie škodových udalostí. 

Naša spoločnosť spĺňa všetky legislatívne nariadenia pre montáž a programovanie kamerových systémov a ponúka rýchly servis v prípade potreby. 

Najideálnejším spôsobom ako zabezpečiť vás objekt je rozumné prepojenie zabezpečovacieho a kamerového systému tak, aby bola zachovaná integrita a zmysel zabezpečenia ako takého.

Tieto riešenia ponúkame ako celok spolu s elektroinštaláciou vášho objetku.

KONTAKT

+421 919 208 831
+421 905 584 439

Email info@gamatronik.sk

GAMATRONIK s.r.o.
Janka KRÁĽA 957/19
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50 954 059
IČ DPH: SK2120554502
Bank.spojenie: SK23 1100 000 0029 4807 1814
Swift kód: TATRSKBX
Licencia pre technickú službu: č. PT 002306,
vydaná v Prešove zo dňa: 01.02.2018